Криминалистика

автор: Костадин Бобев
заглавие: Криминалистика
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2911-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за Министерството на вътрешните работи, в книгата са отразени всички изменения и допълнения на важни разпоредби от 2008 и 2009 г., регламентиращи действията по разследването и съдебните следствени действия.
При написването на труда авторът е възприел структурната схема на издадените досега у нас учебници по криминалистика, което го прави подходящ за ползване от различни специалисти, участващи в наказателния процес, както и за обучение на студенти - бъдещи юристи.