Учител на учителите

автор: Мария Радева - съставител
заглавие: Учител на учителите
Подзаглавие: Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов
година: 2006
ISBN: 954-07-2271-3
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тематичният обхват на научните разработки е многообразен. Той съответства на изследователските интереси на участниците в сборника, колеги от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Югозападния университет „Неофит Рилски", Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", сътрудници и приятели от други научни и образователни институции. Сборникът е ориентиран към широка читателска аудитория: историци, педагози, учители.