Философия на богатството

автор: Румен Димитров
заглавие: Философия на богатството
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 954-07-2261-6
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Ето как е разбрана не само природата на икономическото мислене, с което по необходимост си служим ежедневно, а е схваната и целостта на стопанския процес в специфичната му логика и развитие. Разкрива се начинът за конституиране и натрупване на богатството в разнообразните му прояви. При това достигнатото на всеки етап от развитието на изложението се илкктрира с богат исторически материал, привлечен от широка гама икономически и философски теории.