Лекции по история на философията

автор: Иван Георгов
заглавие: Лекции по история на философията
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2569-7
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Обнародването на тези лекиионни курсове дава възможност да се осмисли още по-задълбочено делото на „бащата" на професионалното университетско обучение по философия в България. Освен историческа тези текстове имат и актуална стойност, доколкото някои от представените в тях мислители и досега не са били обект на изследване от други автори у нас. Книгата ще представлява интерес за всеки, който се интересува от развоя на западноевропейската философска култура за времето от Кант до началото на XX в.