Избрани произведения

автор: Аврелий Августин
заглавие: Избрани произведения
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2787-5
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 17 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента 2.7. Августин. Ето, помолих се Богу.
Разумът. И тъй какво искаш да знаеш?
А. Всичко, за което се помолих.
Р. Кажи накратко.
А. Искам да позная Бога и душата.
Р. Нищо повече?
А. Абсолютно нищо повече.
Р. Тогава започвай да търсиш. Но по-напред кажи - ако се стигне до познание на Бога, на какво основание би могъл да кажеш: „Достатъчно ми е"?
Из "Разговори със себе си"