Трактат зa безсмъртието на душата

автор: Пиетро Помпонаци
заглавие: Трактат зa безсмъртието на душата
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-07-2792-9
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „Трактат за безсмъртието на душата" е възлово съчинение в историята на ренесансовата философия. Той пледира за нов и неп-редубеден прочит на Аристотеловото наследство, освободен от хармонизиращата стилистика на томистката интерпретация, но и от редукционисткото тълкуване на радикални перипатетици като Агостино Нифо.
Пиетро Помпонаци е роден на 16 септември 1462 г. в Мантуа. Образованието си придобива в родния си град и в Падуа, където завършва медицина. През 1488 г. е избран за извънреден професор по философия в Падуа, където получава докторат по медицина и пише първото си значимо произведение „За най-голямото и най-малкото". След като за кратко е частен учител по логика, той се завръща към преподавателското си поприще в Падуа, а след 1509 г. е избран за професор последователно във Ферара и Болоня. Именно в последния град той създава най-значимите си философски произведения, както и коментари към различни съчинения на Аристотел.