Eurika In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae

автор: сборник
заглавие: Eurika In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-92395-4-6
Издател: НАИ с музей при БАН
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Людмила Дончева-Петкова е ярка личност в българската археология, с оригинален творчески принос и със завиден авторитет, постигнат благодарение на изключителното й трудолюбие и всеотдайност към науката. Тя е един от водещите специалисти в изучаването на материалната култура и изкуството в българските земи през ранното средновековие.