ENGLISH FICTION IN THE 1970s SUSAN HILL AND THE PROBLEM OF ALIENATION

автор: Vesela Katsarova
заглавие: ENGLISH FICTION IN THE 1970s SUSAN HILL AND THE PROBLEM OF ALIENATION
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2749-3
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Прозата на Хил притежава характерните особености на литературата през този период. В романите си авторката никога не се обръща към актуалните обществено-политически проблеми на деня. Както повечето автори по това време, и тя се насочва предимно към вътрешния свят на героите си. За нея общественият живот е само фон, рамка на портретите й, а не обект на изследване. Въпреки външното впечатление за дребнотемие обаче, произведенията й изследват екзистенциалните проблеми за живота и смъртта, любовта и приятелството, самотата и безумието, войната и мира.
Сузън Хил се вълнува от теми с широко, общочовешко значение - за войната и травмиращото й въздействие върху човешката психика, за отчуждението и самотата, за смъртта и безумието. Тези особености в прозата на Хил ни карат да възприемаме авторката като представител на очертаващия се „андрогинен" период. Така че в настоящия труд творчеството й се разглежда не в рамките на женската традиция, а в контекста на съвременната английска литература.
Типично за нейните герои е, че живеят в пълна изолация от околния свят. Тази изолация често предизвиква у героите й дълбоки психологически деформации като загуба на самоличността, деперсонализация, безумие. Темата за безумието е основна в редица разкази, а също и в романа й "Птица на нощта". Интересът към религията, проявил се отчетливо в литературата през 70-те години, е само загатнат в романа "През пролетния сезон на годината". В "Жената в черно" обаче Хил открито се обръща към описания на свръхестествени явления.