От неовикторианство към постмодернизъм. Ангъс Уилсън

автор: Весела Кацарова
заглавие: От неовикторианство към постмодернизъм. Ангъс Уилсън
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 965-07-1823-6
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изследването на типичен за епохата романист спомага релефно да се очертае пътят на съвременната британска белетристика от следвоенните и неовикториански позиции до днешните постмодернистичните тенденции.
Доц. Кацарова има множество публикации по проблемите на английската литература. Автор е и на редица учебници и помагала за изучаване на английски език. Превежда значими художествени произведения, предимно класика.