На изток от Рая

автор: Ваня Лозанова-Станчева
заглавие: На изток от Рая
Подзаглавие: към орфическата география на Отвъдното в Interpretatio Chistiana
година: 2010
ISBN: 978-954-400-275-6
Издател: Фабер
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Като специфични интеграли в тези взаимоотношения са въведени Житието на се: Макарий и традицията на свързания с него Роман за Александър, както и някои късни реминисценции от това парадигматичното пътуване в средновековни творби. Анализът е насочен към евентуални нови перспективи за реконструкция на оскъдните и фрагментирани орфически представи посредством техните християнизирани митологични реинтерпретации. Подобна задача поражда от своя страна въпроси около механизмите на трансмисия и евентуалните посредници, чрез които са се осъществявали тези процеси на интерполиране и възприемане на нехристиянски, респ. орфически идеи и мотиви в раннохристиянските текстове.
Ваня Лозанова-Станчева