Как с думи се правят светове

автор: сборник
заглавие: Как с думи се правят светове
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-07-2036-2
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В сравнение с литературата, киното и телевизията могат да претендират за по-убедителна автентичност на представяните от тях миметични образи, но, подобно на нея, запазват известна естетическа дистанция спрямо сферата на реалното. За разлика от тях, рекламата и Интернет не скриват изкуствеността на своите светове - реалността им е преобладаващо манипулативна в единия или виртуална — в другия случай. В замяна на това, те проникват във всекидневния човешки живот и го контролират много по-неудържимо. И четирите се обединяват в настояването си, че стимулират или удовлетворяват дейността на въображението по-непосредствено, отколкото писаното слово. Всъщност въображаемо в литературната антропология на Волфганг Изер може да се окаже доста близък синоним на виртуално, така както го употребяват и постструктурализмът, и езикът на Мрежата. Въображаемото е фигура на негативността, която се разкрива с навлизането си в реалното пространство, където — подобно на Гьотевия Мефистофел - може да гради фикции. Те, на свой ред, са потенциални начини за създаване на светове (ways of worldmaking) в термините на Нелсън Гудман.
Огнян Ковачев