Медии, комуникация, общество

автор: сборник
заглавие: Медии, комуникация, общество
Подзаглавие: Изследвания на докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски"
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2817-9
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Статиите, твърде разнообразни като тематика, са обединени от общата посока в търсенията на младите учени - вниманието им е привлечено от актуалните проблеми на комуникацията в динамично развиващия се свят, от ролята и функционирането на медиите и сложната им обвързаност с проблемите на обществото.