Графичен дизайн

автор: Веселина Вълканова
заглавие: Графичен дизайн
Подзаглавие: нови оформителски концепции на всекидневника
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2493-5
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Вглеждането в публикационното поведение на големи всекидневници в Европа и САЩ, приели новата философия като жизнено-необходима за оцеляването си, ни разкрива някои основни линии на развитие, присъщи за активно модернизиращия се печат:
Изданията се обръщат от чистото информиране (при което предимството е на страната на електронните медии) към подреждането на фактите, тяхното коментиране и интерпретация. Търсят се дълбочина в ракурсите, многожанровост в текстовете и многоканалност при редактирането и аранжимента - използват се фотографии, а оперативната реакция чрез ин-фографики и интерпретативна визия е безспорно предимство пред другите медии.
Развлечението, утилитарната и сервизната информация
вече трудно могат да бъдат наречени „съпътстваща тематика" в модерния всекидневник.
Дизайнът, писането и редактирането на страниците вече се ориентират да служат не само на четящата, но и на преглеждащата публика. С това „новият" вестник се стреми да отговори на промяната в нагласите за медийно потребление.
Мозаечните структури, порционирането, сегментираното представяне  заменят  цялостните,  компактни,  тотални форми. На мястото на моножанрови страници и раздели, изградени от огромни обеми гладък набор, идват „пакетите" от текст, снимки, инфографики, състоящи се от къси модули, оформени самостоятелно, но все пак изграждащи ансамбли в представянето на отделна тема.