Качествен полумикроанализ

автор: Люляна Кочева, Донка Нонова
заглавие: Качествен полумикроанализ
Подзаглавие: Аналитични реакции и системни ходове
година: 2007
ISBN: 879-954-07-2590-1
Издател: УИ "Св. Климент Охриски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Учебникът е предназначен за обучението по аналитична химия на студентите от Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Може да се ползва и от студенти от други висши учебни заведения, където се изучава аналитична химия, а също и от химици, работещи в аналитични лаборатории.