Разкопки и проучвания, книга XXXIX

автор: Венцислав Динчев, Георги Кузманов, П. Владкова и екип
заглавие: Разкопки и проучвания, книга XXXIX
Подзаглавие: Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 (резултати от проучванията на българския екип)
година: 2009
ISBN: 0205-0722
Издател: НАИМ-БАН
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Според предварителните договорености за съвместния проект, резултатите от разкопките на Градището край с. Дичин ще бъдат обнародвани общо във Великобритания на английски език. Настоящият том включва, както посочва самото заглавие, резултатите от изследванията на българските археолози.
Българските специалисти са обработвали материалите от секторите преди всичко от северозападния сектор на Градището. В други случаи отделни български или британски специалисти обработват определена категория материали от всички изследвани сектори. В настоящия том не се публикуват монети и други метални находки, които са изследвани от британски специалисти.