Приноси към българската археология, т. V

автор: сборник
заглавие: Приноси към българската археология, т. V
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-8761-84-0
Издател: Агато
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента През 1945-1947 г. е асистент в Народния етнографски музей в София. От 1947 до 1952 г. следва аспирантура по славянска археология и етнография в Москва, където защитава дисертация. През 1967 г. защитава втора докторска дисертация на тема "Славянски и славянобългарски селища и некрополи от края на VI до XI в." От 1971 до 1983 г. с прекъсване през 1972 и 1973 г. е завеждащ Секция за средновековна археология. Член е на Унията по славянска археология. Ж. Въжарова почива на 12.01.1991 г. в София.