Пантеонът на Одесос

автор: Люмила Стоянова
заглавие: Пантеонът на Одесос
Подзаглавие: култове, митове, мистерии
година: 2010
ISBN: 978-954-579-809-2
Издател: Славена
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Обговорени занимателно в тяхната богата вариативност, по страницата на книгата оживяват както класически, така и по-малко известни днес митични сюжети и божествени персонажи, всички те обаче добре познати и тачени в Одесос и региона. Откроен е и отгласът им в християнското изкуство и в националния фолклор. Познавателното систематизиращо четиво е предназначено за преподаватели по хуманитарните дисциплини и изкуствата, студенти, ученици и екскурзоводи, както и за всички читатели - любители на историята, митологията и фолклора.