Основи на управлението на публичния сектор

автор: Светослав Ставрев, Александър Вълков
заглавие: Основи на управлението на публичния сектор
Подзаглавие: въведения, схеми, въпроси, текстове
година: 2008
ISBN: 978-954-436-077-5
Издател: Парадигма
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Участието на авторите в подготовката и написването на учебното пособие, извън авторските текстове, включени в илюстративните текстове по
глави, е както следва:
Проф., д.ф.н. Светослав Ставрев - общата идея, възловите понятия и дефиниции, когато те са изведени експлицитно, структурирането по теми, въведенията, главните въпроси, фигурите, схемите и таблиците по всички теми.
Гл.ас, д-р по икономика Александър Вълков - примерните тестове, библиографските справки и коментарите в тях, подборът на автори и подредбата и преводите на откъси от техните трудове, включени по отделните теми в книжното тяло, както и всички подбрани автори и текстове, поместени в СБ-то, приложено към книжното тяло.