Смелост за мир, смелост за промяна

автор: Анелия Коева
заглавие: Смелост за мир, смелост за промяна
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-111-6
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Анелия Коева е доктор по история. Завършва ИФ на СУ „Кл. Охридски” с магистърска степен през 1996 г. и свободния факултет на СУ „Кл. Охридски” със специалност журналистика. Работила е като журналист в различни български медии. Авторката изследва от години съвременната история на Германия, резултат на която са научни статии и дисертацията и на тема „Германски съвременен модел на коалиционно управление на ГСДП и Съюз 90 /Зелени (1998–2005 г.)”.