Електрохимични биосензорни системи за глюкозен мониторинг в телесните течности

автор: Валери Кочев, Лили Владимирова
заглавие: Електрохимични биосензорни системи за глюкозен мониторинг в телесните течности
Подзаглавие: Съвременни конструктивни решения и перспективи
година: 2010
ISBN: 978-954-326-108-6
Издател: Парадигма
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Сборникът ще представлява интерес на множество специалисти, а описателността на изложението ще подпомогне младите специалисти в специалността Медицинска физика.