Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой

автор: Мария Тодорова
заглавие: Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-326-094-2
Издател: Парадигма
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата започна и завършва с два дебата, разглеждането, на които оформя своеобразната й рамка. Първият, е актуалният през 80-те години спор за костите на Левски и погребването му в църквата „Св. Петка Самарджийска”, който Хайтов води с археолози и историци, а вторият е огласеният през последното десетиление въпрос за канонизирането на “дякон Игнатий Васил Левски”, при чието представяне авторката анализира причините за двойнствената оценка за героя. Избирайки да опише епизодите от двата дебата, Тодорова пресъздава атмосферата, в която те протичат. 
Книгата събира между страниците си разнородни проблеми, обединени от личността на националния герой на България и безпристрастното вглеждане и анализиране на дебатите, което авторката с професионализъм прави.