Приноси към българската археология

автор: Райна Константинова-Петкова, редактор
заглавие: Приноси към българската археология
Подзаглавие: т. 6
година: 2009
ISBN: 1310-7976
Издател: Иврай
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Българска академия на науките Национален археологически институт с музей секция за средновековна археология