Изгубената Africa Sacra

автор: Румен Бояджиев
заглавие: Изгубената Africa Sacra
Подзаглавие: Късноантичната християнска Северна Африка – IV–VI в.
година: 2022
ISBN: 978-954-326-482-7
Издател: Парадигма
цена: 28 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Размер: 165/235 мм
Обем: 512 страници
Корици: меки


Румен Живков Бояджиев
е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“). Работи в полето на късноантичната и ранносредновековна църковна история и география, както и на късноантичната християнска просопография. Води лекции по История на Византия, История на Средновековните Балкани и дисциплини, свързани с ранната история на църквата и християнското поклонничество.