Международни отношения и външна политика на България (1944–1989)

автор: Любомир Огнянов
заглавие: Международни отношения и външна политика на България (1944–1989)
Подзаглавие:
година: 2021
ISBN: 978-954-326-451-3
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Формат: 165/235 мм
Обем: 286 страници
Корица: мека

 

Любомир Огнянов
е професор по нова и съвременна българска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавал е и в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и във филиалите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян и Кърджали.

Автор
е на книгите „Борбата на БЗНС против Първата световна война“ (С., 1977), „Войнишкото въстание 1918“ (С., 1978 и 1988), „Българският земеделски народен съюз 1899 – 1912“ (С., 1990), „Държавно-политическата система на България 1944 – 1948“ (С., 1993 и 2006), „Дипломация на съвременна България“ (Шумен, 2006), „Политическата система в България 1949 – 1956“ (С., 2008).

Съавтор
е на учебници и учебни помагала по История на България за ученици и кандидат-студенти.

Съставител
е на сборниците „Борби и чистки в БКП (1948 – 1953). Документи и материали“ (С., 2001) и „Политическа история на съвременна България. Сборник документи“ (Том I /1944 – 1947/. С., 2016; Том II /1948 – 1953/. С., 2018; Том III /1953 – 1956/. С., 2018).

Публикувал
е над 100 студии и статии по нова и съвременна История на България.