Преводът – лица и маски

автор: Емил Басат
заглавие: Преводът – лица и маски
Подзаглавие: Книга трета
година: 2019
ISBN: 978-954-326-395-0
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „Преводът – лица и маски“ се оформи като поредица, която по интелигентен начин дава представа за чуждата култура и отношения между хората, запознава ни с чуждото чрез непринудения разказ на преводача за моменти от собствения му живот, свързани с превеждането на една или друга книга.
Книгата на Емил Басат обогатява панорамната картина на културния ни живот.
Д-р Сабина Павлова
 
Не можем да не се възхитим на упоритостта и настоятелността на Емил Басат да разгръща пред нас личностите на българското преводно изкуство. В „Преводът – лица и маски“, книга трета, намират място едни от най-светлите и значими имена на българския превод, всяко от които е истинска школа в изкуството на превода.
Д-р Митко Новков