Съм ли...

автор: Маргарита Стефанова
заглавие: Съм ли...
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-326-026-5
Издател: Парадигма
цена: 5.5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Идеята за тази книга се роди като сборник от мои отделни материали. Всеки от тях е посветен на конкретна тема, като целта не е търсене на директен отговор или предписание,а очертаване на най-общата рамка, в която може да се търси решение и изход от проблема. Рецептата за щастие не може да се напише от терапевта, тя е във вътрешния свят на клиента и той трябва сам да стигне до написването й. Предложените отговори са основани на различни терапевтични подходи.