Физиология на животните и човека

автор: Милена Шкодрова и др.
заглавие: Физиология на животните и човека
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-07-3300-5
Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента