Критическа христоматия по история на българската литература от Освобождението до Първата световна война (1878–1914)

автор: Биляна Борисова, Кристина Йорданова, съст.
заглавие: Критическа христоматия по история на българската литература от Освобождението до Първата световна война (1878–1914)
Подзаглавие:
година: 2019
ISBN: 978-954-07-4579-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Страници: 326