История на балканските народи (1918-1945)

автор: Кръстьо Манчев
заглавие: История на балканските народи (1918-1945)
Подзаглавие: том 3
година: 2007
ISBN: 965-326-008-7
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Предлаганата "История на балканските народи (1918-1945 г.)" е плод на многогодишни научноизследователски усилия на автора: събиране на материали по различни архивохранилища, изучаване на документални сборници, мемоари и научна литература, установяване на контакти с учени от други страни и пр., с една дума - влизане в "кухнята,, на събитията. По много от разделите и темите в книгата авторът има собствени научноизследователски разработки във вид на статии, студии и монографии. Самата книга е писана в продължение на повече от 20 години - многократни преработки, дописвания, съкращения и допълнения.
Новото в този том е една глава, която разглежда основните проблеми в развитието на междувоенните Балкани не по страни, а в общобалкански регионален план. Става дума за националните противоречия, борби и движения, икономическата и социалната структура, конституционната и държавната уредба, партийно-политическата система и диктатура и комунистическата алтернатива.