Приобщаващо образование

автор: Сийка Чавдарова–Костова
заглавие: Приобщаващо образование
Подзаглавие:
година: 2019
ISBN: 978-954-07-4569-5
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Основното предназначение на учебника е да преодолее евентуални резерви и чувство за несигурност у педагогическите специалисти, изправени пред предизвикателството „приобщаващо образование“. Когато учителят, педагогическият съветник, останалият педагогически и непедагогически персонал са подготвени и знаят какви са очакванията към и възможностите за реализация на тази концепция, тогава готовността и смелостта да се изправиш пред решаването на предизвикателни задачи, произтичащи от едно или друго личностно различие, ще бъдат факт.