Терапевтичен справочник по медицинска онкология

автор: К. В. Тимчева - съставител и редактор
заглавие: Терапевтичен справочник по медицинска онкология
Подзаглавие:
година: 2019
ISBN: 978-954-326-376-9
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Терапевтичният справочник съдържа препратки към „Медицинска онкология“ (2018) със съответен том и страница, с цел спестяване на обем и за да не се дублира информацията в двете помагала.