Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство

автор: Живко Лефтеров
заглавие: Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-619-233-024-8
Издател: НБУ
цена: 19 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Изследването, базирано на изключително богат изворов материал и литература, описва безпристрастно този най-слабо известен период от съществуването на братството и подлага на критичен анализ съществуващите популярни, преувеличени и легендарни представи за него. По този начин пред читателя се открива една достоверна и задълбочена картина за мащабите и значението на Бялото братство, както и за присъствието му в политическия и културен живот на комунистическа България.