Деконструкцията в съвременния дизайн на ученето на литература в училище

автор: Даниела Стракова
заглавие: Деконструкцията в съвременния дизайн на ученето на литература в училище
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: ISBN 978-954-326-368-4
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  ...не знам дали изследването на Даниела Стракова е приложимо към българското училище… заради високите цели, които очаква от училищното образование и на които не знам дали то в сегашния си вид у нас може да отговори.
проф. д-р Амелия Личева