Българският архитектурен комплекс на Златния рог

автор: Благовеста Иванова
заглавие: Българският архитектурен комплекс на Златния рог
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-326-354-7
Издател: Парадигма
цена: 48 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 На типологията и на особеностите на църквата „Св. Стефан“ Благовеста Иванова посвещава важна част от изследванията си. Тя разглежда и описва плановете на храма, фасадите, детайлите, конструкцията, в т.ч. подове, стълбища, сводове, покриви, външни облицовки, врати и прозорци, декоративна украса, орнаменти и художествени форми. 
Проф. дан арх. Борислав Борисов