Гласовете на българския диаболизъм

автор: състав. - Д. Узунова, Вл. Полеганов, К. Спасова, Кр. Йорданова,
заглавие: Гласовете на българския диаболизъм
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954- 326-340- 0
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Сборникът „Гласовете на българския диаболизъм“ демонстрира как вниманието към миналото се съчетава с ангажимента към настоящето. Той е пример за това как литературното наследство продължава да живее в полето на културата – по пътя на четенето, преосмислянето, полагането в нови контексти.
Доц. д-р Бойко Пенчев