В археологията е моето истинско призвание

автор: съст. - Цвета Тодорова
заглавие: В археологията е моето истинско призвание
Подзаглавие: Из колекцията от диапозитиви по история на изкуството на проф. Богдан Филов
година:
ISBN: 978-954-326-179-6
Издател: Парадигма
цена: 60 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Книгата „В археологията е моето истинско призвание“ е албум, който включва над 250 образи на античното и на българското изкуство от диапозитивната колекция на проф. Богдан Филов. Колекцията е събирана през първите три десетилетия на XX век и е използвана на време на лекциите на Филов по антична археология и старобългарско изкуство. В книгата, освен анализ на историческите периоди, от които са изображенията, са включени спомени от Иван Венедиков.