Гръцкият език в църквите със смесени надписи от XVII век в България

автор: Цветан Василев
заглавие: Гръцкият език в църквите със смесени надписи от XVII век в България
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4204-5
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента