Книгоиздаване по време на криза

автор: Алберт Бенбасат - съставител
заглавие: Книгоиздаване по време на криза
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4148-2
Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Сборникът обръща внимание както на историята на книгоиздаването, така и на съвременните издателски подходи в България и възможностите за справяне в различни ситуации на криза. Обърнато е внимание и към отношението на българския издател към електронната книга, корицата на книгата, към медийния ѝ образ и още други ценни теми, който правят сборника важно и споено изследване в областта на книгоиздането от най-ново време.