Обща хистология

автор: Росица Конакчиева, Надежда Стефанова
заглавие: Обща хистология
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4028-7
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 24 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Стремежът на авторите в този учебник е да предоставят, осъвременен и полезен текст. За тази цел специално е отделено внимание на най-важните нови научни факти, свързани с функциите, структурата на тъканите, като е използван достъпен и лаконичен език. От друга страна, големият брой цветни фигури във вид на схеми и скици и микроснимки прави материала лесен за разбиране и запомняне.