Философия на науката. Въведение.

автор: Константин Янакиев
заглавие: Философия на науката. Въведение.
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-954-07-3723-2
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
  Ако един студент си поставя задачата да се подготви така, че след изпита да може да се похвали: „Всичко си казах“, опитите ми да го убеждавам би трябвало да му изглеждат като отплесване и разводняване. Сигурно за целта по-добра работа може да свърши една система от точки и подточки. Но трябва да отбележа, че на изпит лично аз не очаквам да чуя възпроизведени всички тези, които съм изложил в лекциите. По-скоро бих се радвал да се убедя, че студентът разбира смисъла на казаното там - например за какво е това понятие за езикова игра, за какво са всички тези спорове около „протоколните изречения“, откъде идва тази теза на Дюем-Куайн.
От автора