Местно самоуправление и управление на общината

автор: Маргарита Панова, Тодор Панов
заглавие: Местно самоуправление и управление на общината
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4335-6
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Особено ценни са анализите на проблемите, които съпътстват приложението на Европейската харта по местно самоуправление, на целите и резултатите на административно-териториалните реформи в Република България през 1959, 1977 и 1987 г., довели до формирането на най-модерното устройство на територията в Европа, на разкриването на слабостите при формирането на собствените приходи в общинския бюджет и др. Сравнителният анализ на системите на местно самоуправление на почти всички страни в Европа може да бъде източник за положителни практики, които да намерят място както в управлението на общините, така и за усъвършенстване на законодателството в Република България.