Институцианален баланс и междуинституцинални отношения в Европейския съюз: логика и развитие

автор: Десислава Чернева
заглавие: Институцианален баланс и междуинституцинални отношения в Европейския съюз: логика и развитие
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4317-2
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Книгата си поставя за цел да изведе „логиката“ на измененията в междуинституционалните отношения и институционалния баланс, обусловена от влиянието и взаимодействието на три определени фактора. Като такива са разгледани интересите на държавите членки, ролята на самите институции и влиянието на нормативните идеи, всеки от които има различна степен на въздействие в изследваните случаи на промяна (или запазване) на институционалното равновесие.