Религии в езическа България

автор: Цветелин Степанов
заглавие: Религии в езическа България
Подзаглавие: Историографски подходи 1980 – 2015 г.
година: 2017
ISBN: 978-954-326-321-9
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 "Един от основните изводи в тази книга несъмнено е истински отрезвяващ: към днешна дата не сме в състояние да решим дефинитивно каква – като генезис и система – е била т.нар. (пра)българска религия. Издирването обаче на данни от индоиранската религиозна система, поставени в съпоставителен план с наративни свидетелства от епохата на Ранното средновековие, с находки от археологическо естество и най-накрая с бази данни от областта на етнологията и фолклора, тълкувани също тъй през индоевропейски и особено през индоирански „ключове“, се очертава като доста перспективна и не бива да се подминава с предварителното претенциозно мнение, че (пра)българите са от тюркски произход и следователно всички използвани „матрици“ трябва да съответстват на такава една теза."