Актуални въпроси на семейното и наследственото право

автор: Цанка Цанкова е др.- съст.
заглавие: Актуални въпроси на семейното и наследственото право
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-934-07-4264 6
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Сборник с текстове от Националната конференция "Актуални проблеми на семейното и наследственото право" в памет на проф. д-р Лиляна Ненова - 95 години от рождението ѝ и 20 години от кончината ѝ.