Чуждите думи - никога свои

автор: Пенка Пехливанова
заглавие: Чуждите думи - никога свои
Подзаглавие: Психолингвистичен механизъм на употреба
година: 2014
ISBN: 978-954-2968-88-7
Издател: ИВИС, Велико Търново
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Изследването на чуждите думи, както и изследването на други групи от думи - от най-безспорно мотивираните, каквито са звукоподражателните, до личните собствени имена, е истинско предизвикателство заради целта да покаже как разкриването на мотивиращия наименованието признак на обекта носи познание за самия него и за виждането за него у носителите на дадения език.
Във всеки език битуват стари заемки, които нямат домашни съответствия и не се осъзнават като чужди. Думи като маса, кафе, чанта са отдавна одомашнени или натурализирани. Понякога напомнят за това, че са чужди, с някои правописни трудности (калдъръм, мънисто). Има и най-нови чужди думи, които (още) не са известни извън областта, в която се заемат (например гурме, буш-крафт, тумблирам). Тук разглеждам някои процеси при семантичната адаптация на нови думи и при употребата както на нови, така и на стари чужди думи, в повечето случаи означаващи абстрактни понятия и явления, които затрудняват временно или винаги са затруднявали носителите на езика реципиент, в случая - на българския език.