Homo bohemicus кн. 1-2/ 2016

автор: Ред. на броя: Михаела Димитрова
заглавие: Homo bohemicus кн. 1-2/ 2016
Подзаглавие: Бохемистиката - съдба и призвание. Специален брой, посветен на юбилея на Маргарита Младенова
година: 2016
ISBN: ISSN 1312 – 9252
Издател: Бохемия клуб, Парадигма
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Юбилеят на Маргарита Младенова е само повод и за колегите и приятелите, и за нейните стотици ученици в бохемистиката, да споделим своето уважение и благодарност, защото във всекидневието те се проявяват всъщност на всяка крачка, във всеки момент. Специалният брой на „Хомо бохемикус“ събира една малка част от букета със спомени, оценки, текстове, преводи и пр., поднесени на юбилярката.
На многая лета, Маргошка!
Владимир Пенчев