Рефлексията в обучението и биологията – теоретична основа и практически решения

автор: Иса Хаджиали, Надежда Райчева, Наташа Цанова
заглавие: Рефлексията в обучението и биологията – теоретична основа и практически решения
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4239-7
Издател: УИ „Св. Климент Охридски”
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Същността на обекта на методиката на обучение по биология и неговата декомпозиция очертават ново концептуално пространство, в което предметът на изследването се „оглежда“ и анализира като системен обект с произтичащите от това теоретико-приложни значения.