Сенки от думи

автор: Иван Станков
заглавие: Сенки от думи
Подзаглавие: Мотиви в поезията на Борис Христов
година: 2016
ISBN: 978-619-00-0439-4
Издател: Фабер
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Лирическите персонажи на Борис Христов почти без изключение са закрепени статично към някаква смазваща библейска жега. Преобладават декоративните фрагменти в сепия, в които пясъкът и пепелта придават плът на вятъра.