Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–1990)

автор: Марияна Стамова
заглавие: Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–1990)
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-287-8
Издател: Парадигма
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Изследването „Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–1990)” се базира най-вече на изворите, в т.ч. архивните материали, публикуваните документи в отделни сборници, мемоарите и периодичните издания, като вестници и списания, както и на съобщенията на различни информационни агенции. Автентичните документи, които сме използвали, произтичат главно от участниците в събитията, имащи отношение към тяхното изпълнение и приложение.
Независимо че за някои събития, особено що се отнася за тези от 1981 г., част от партийните решения са публикувани в централната преса, случаите на непълна информация или някаква манипулация се разрешават именно с привличането на изворова база.