Върховен комисар. Един живот в служба на стопанството

автор: Петър Аладжов
заглавие: Върховен комисар. Един живот в служба на стопанството
Подзаглавие: спомени
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2546-8
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Петър Аладжов се вписва  сред имената на най-големите български финансисти и стопански дейци. Спомените в тази книга разкриват ярък, изпълнен с борба и много труд живот в България и Германия. Целта на мемоарната му книга е да представи събитията, такива каквито действително са били и каквито ги е видял. Тъй като заема важни държавни постове в ключови исторически моменти, неговите помени биха били от ползва като материали, онагледяващи близкото миналото.